Göteborg

Bilder från utställning på Göteborgs Stadsmuseum 2014-15 och boken "Göteborg från ovan" publicerad av bokförlaget Max Ström 2014